ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Svět je plný možností, a my pomáháme mladým je objevit. Společně měníme svět vzděláním.

O nás

O spolku

Spolek Moravian Woodwind Quintet z. s., založený v roce 2015, byl inspirován vizí rozvíjet talent mladých hudebníků z konzervatoří. Jeho první ambiciózní projekt, Moravské Dechové Kvinteto, díky němuž organizace získala své pojmenování, reprezentoval českou hudební tradici na význačných mezinárodních festivalech: Eurochestries ve Francii v roce 2015 a AIYF ve Skotsku v roce 2017.
Následující kapitolou v obohacující cestě spolku byla iniciativa CHSOB, což je zkratka pro Chamber Symphony Orchestra Brno. Tato iniciativa nabídla nadějným studentům a aspirujícím profesionálům unikátní příležitost objevit krásu symfonické hudby v komorním prostředí pod taktovkou zkušených dirigentů.

...

Projekty

V srdci Brna, města s bohatou hudební historií a tradicí, působí naše nezisková organizace Moravian Woodwind Quintet z.s. s neustálým odhodláním k výchově a rozvoji mladých hudebních talentů. Naše projekty nejen odrážejí naši vášeň pro hudbu, ale také náš závazek připravovat studenty na profesionální hudební kariéru. Ponořte se do hloubky našich iniciativ a objevte, jak podporujeme a formujeme budoucí generace hudebníků skrze různé inovativní programy a spolupráce.

...
...

Zefektivnění a zkvalitnění přípravy instrumentalistů k orchestrálním konkurzům

V rámci dvanáctiměsíčního projektu se naše nezisková organizace zaměřila na inovaci odborného vzdělávání mladých instrumentalistů. S pomocí renomovaných odborníků z oboru jsme nabídli účastníkům nové metody a přístupy k přípravě na orchestrální konkurzy. Důraz byl kladen na komplexní přípravu, od sepsání životopisu až po samotné vystoupení. Díky tomuto projektu byli mladí hudebníci lépe vybaveni pro úspěch v profesionálním hudebním světě.

...

Závěrečný recitál Tima Kadlece

V rámci dlouholeté a významné spolupráce s naším předsedou, Timem Kadcem, byl uspořádán závěrečný recitál, který odrážel jeho vývoj a vášeň pro hudbu. Tim, pilíř naší organizace a nadaný hudebník, se rozhodl rozloučit se s brněnským publikem tímto speciálním koncertem, předtím, než přešel k další kapitole svého akademického a hudebního vývoje na v Praze. Tento recitál nejen ukázal jeho hudební dovednosti, ale také ztělesňoval jeho vděk a spojení s městem Brnem a jeho hudební komunitou.

...

Moravské Dechové Kvinteto

Založené jako první projekt neziskové společnosti Moravian Woodwind Quintet z.s., Moravské dechové kvinteto symbolizuje tradici, hudební excelenci a odhodlání mladých talentů. S účastí na mezinárodních festivalech ve Francii a Skotsku a hostováním u Filharmonie Brno se kvinteto stalo ambasadorem českého hudebního umění, zatímco zůstalo věrné svým kořenům a vize MWQ z.s.

...

CHSOB - Chamber Symphony Orchestra Brno

CHSOB, nebo také Chamber Symphony Orchestra Brno, byl ambiciózním projektem vedeným naší neziskovou organizací, sloužícím jako most mezi teoretickým vzděláním a praktickou zkušeností pro studenty ZUŠ, konzervatoří a vysokých škol. Tento dvouletý program nabídl studentům vzácnou příležitost ponořit se do hloubky velkých orchestrálních děl pod vedením odborného dirigenta, ale v intimním prostředí komorního orchestru.

Lidé

Za úspěchem a vizí spolku Moravian Woodwind Quintet z.s. stojí skupina oddaných profesionálů. Každý člen našeho týmu přináší jedinečné dovednosti a zkušenosti, které umožňují naší organizaci růst a naplňovat naši misi vzdělávání a podpory mladých hudebníků. Představujeme vám klíčové osoby, které tvoří páteř tohoto výjimečného spolku.

Tim Kadlec

předseda

S vášní pro rozvoj mladých talentů stojí Tim v čele naší organizace, poskytuje strategický směr a inspiruje tým k dosahování větších výšin.

Marián Lerche

kmenový člen
bezpečnostní složka

Marián zajišťuje, aby všechny naše akce a aktivity byly v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Jeho odbornost v oblasti bezpečnosti je klíčová pro naši organizaci.

Ing. Jiří Kadlec

kmenový člen
technický manažer

Jiří stojí za všemi technickými aspekty našich akcí a projektů. Jeho technická znalost a odbornost zajišťují plynulý chod všech našich iniciativ.

Michal Vojáček

kmenový člen

Michal je klíčovým členem našeho týmu, podporuje organizaci v mnoha různých oblastech a pomáhá naplňovat naši misi.

Adresa


Lieberzeitova 882/20
61400 Brno

Email


Telefon


+420 774 406 639

Datová schránka


58bk7q4